KWESTIONARIUSZ – DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY BRWINÓW


Szanowni Państwo,

Gmina Brwinów opracowuje „Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2020-2025”, która będzie dokumentem określającym najważniejsze cele i działania w sferze społecznej. W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat lokalnych potrzeb, zjawisk społecznych i kierunków rozwoju, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w Brwinowie w okresie najbliższych kilku lat.

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi.

Wszystkie informacje są całkowicie anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Prosimy nie wpisywać imienia i nazwiska, ani żadnych danych adresowych.