KWESTIONARIUSZ – DIAGNOZA POTRZEB I POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE WIĄZOWNA


Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie prowadzi badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z usług społecznych w naszej gminie. Chodzi o różne usługi świadczone przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub firmy prywatne w celu zaspokojenia życiowych potrzeb mieszkańców.Co badamy?

Czego nie badamy?

Usługi społeczne, w tym m.in.:
- edukacja
- kultura
- sport, rekreacja i turystyka
- spędzanie czasu wolnego
- pomoc społeczna
- promocja i ochrona zdrowia
- polityka prorodzinna, wspieranie rodziny
- wspieranie różnych grup mieszkańców, np.: osób z niepełnosprawnościami, seniorów
- przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja społeczno-zawodowa
- pobudzanie aktywności obywatelskiej
- mieszkalnictwo
- ochrona środowiska

Pozostałe usługi publiczne, w tym m.in.:
- komunikacja zbiorowa
- infrastruktura drogowa
- dostawa energii
- usługi komunalne (np. dostarczanie wody, odbiór ścieków, odbiór śmieciChcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat różnych zjawisk społecznych, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w gminie Wiązowna w okresie najbliższych kilku lat.

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi.

Wszystkie informacje są całkowicie anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Prosimy nie wpisywać imienia i nazwiska, ani żadnych danych adresowych.