KWESTIONARIUSZ - OPRACOWANIE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2020-2025


Szanowni Państwo,

Miasto Kobyłka opracowuje „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kobyłka na lata 2020-2025”, która będzie dokumentem określającym najważniejsze cele i działania w ramach lokalnej polityki społecznej. W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat lokalnych potrzeb, zjawisk społecznych i kierunków rozwoju, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w Kobyłce w okresie najbliższych kilku lat.

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi.

Wszystkie informacje są całkowicie anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Prosimy nie wpisywać imienia i nazwiska, ani żadnych danych adresowych.