SYTUACJA DZIECI I MŁODZIEŻY W NASZEJ SZKOLE


Fundacja Fundusz Współpracy prowadzi badanie na temat sytuacji w miejscowych szkołach. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak młode osoby – czyli WY – oceniacie Waszą szkołę i relacje z rówieśnikami, a także jak spędzacie wolny czas i co jest dla Was ważne w życiu.

Zaznacz odpowiedzi na każde pytanie lub wpisz treść odpowiedzi. Jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na dane pytanie, zwróć się o pomoc do nauczyciela.

Poniższa ankieta służy wyłącznie do celów badawczych – jest w pełni anonimowa. Nie wpisuj imienia i nazwiska.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Organizatorzy badania