KWESTIONARIUSZ – DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY


Szanowni Państwo,

Fundacja Fundusz Współpracy opracowuje diagnozę lokalnych problemów społecznych, w tym dotyczących dzieci i młodzieży. W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat potrzeb, zjawisk społecznych i kierunków rozwoju, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w Państwa gminie w okresie najbliższych kilku lat.

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi.

Wszystkie informacje są całkowicie anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Prosimy nie wpisywać imienia i nazwiska, ani żadnych danych adresowych.


Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Organizatorzy badania