KWESTIONARIUSZ – STRATEGIA ROZWOJU USŁUG KULTURALNYCH


Szanowni Państwo,

Dzielnica Bielany m. st. Warszawy przygotowuje „Strategię rozwoju usług kulturalnych w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy do 2020 r.", która będzie dokumentem określającym sposób prowadzenia działań kulturalnych w kolejnych latach. Celem „Strategii” będzie podniesienie jakości usług kulturalnych, a także dostosowanie ich do realnych oczekiwań i potrzeb mieszkańców.

W ramach prac nad „Strategią” realizowane jest badanie ankietowe, do udziału w którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno osoby korzystające, jak i niekorzystające z oferty kulturalnej na Bielanach.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat źródeł informacji o sprawach dzielnicy, lokalnego życia kulturalnego, działalności miejscowych instytucji kulturalnych, a także pożądanych kierunków rozwoju w tym obszarze życia. Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać ich treść.

Wszystkie informacje są anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Prosimy nie wpisywać imienia i nazwiska, ani danych adresowych.


Proszę wpisać jaki:Proszę wpisać jaki:

Proszę wpisać jaki:

Proszę wpisać jaki:

Proszę wpisać jaki: