Vänligen fyll i det bifogade frågeformuläret som upprättats på beställning av Universitetet i Warszawa och Transportøkonomisk institutt i Oslo. Det tar ca 20 minuter. När du svarar på frågorna kom ihåg att du ska uttrycka din egen åsikt. Det finns inga riktiga eller fel svar på frågorna i enkäten. Alla svar är värdefulla för oss. Enkäten är anonym, dvs att inga svar på våra frågor koplas til någon bestämd person. Vi presenterar bara resultaten som summerade tal och medelvärden.


I. Fritid i skogen