Du bes vennligst om å fylle ut vedlagte spørreskjema, utarbeidet av Universitetet i Warszawa og Transportøkonomisk institutt, Oslo. Det vil ta ca. 20 minutter å besvare skjemaet. Når du svarer på spørsmål, husk at du skal uttrykke dine egne meninger. Det finnes ikke gode og dårlige svar på spørsmålene i skjemaet. Vi verdsetter alle svar. Spørreskjemaet er anonymt, dvs at ingen svar på våre spørsmål kobles til noen bestemt person. Vi presenterer bare resultatene som summerte tall og gjennomsnitt.


I. Rekreasjon i skogen