KWESTIONARIUSZ – Opracowanie diagnozy problemu przemocy w gminie oraz analiza sytuacji rodziny i dziecka w środowisku lokalnym


Szanowni Państwo,

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie prowadzi badanie, którego celem jest poznanie Państwa opinii na temat wybranych problemów społecznych gminy. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Dane te są całkowicie anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

METRYCZKA

Na początku proszę zaznaczyć kilka informacji o sobie.