KWESTIONARIUSZ – PLAN MARKETINGU SPOŁECZNEGO


Szanowni Państwo,

Gmina Brwinów, Miasto Milanówek i Miasto Podkowa Leśna przygotowują Plan Marketingu Społecznego dla obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (PTO), który będzie dokumentem określającym sposób prowadzenia działań z zakresu promocji i komunikacji społecznej w kolejnych latach. Plan zostanie skierowany do mieszkańców obszaru PTO, zaś jego celem będzie podniesienie poziomu aktywności i integracji społecznej, a także wzrost stopnia identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

W ramach prac nad Planem Marketingu Społecznego realizowane jest badanie ankietowe, do udziału w którym zapraszamy wszystkie osoby, które interesują się lub zawodowo zajmują zagadnieniami związanymi z promocją i komunikacją społeczną (m.in. lokalni liderzy, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorcy…).

W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat lokalnych potrzeb, a także pożądanych kierunków działań, które powinny zostać zrealizowane na obszarze PTO (gmina Brwinów, miasta: Milanówek i Podkowa Leśna). Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać ich treść.

Wszystkie informacje są całkowicie anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Prosimy nie wpisywać imienia i nazwiska, ani żadnych danych adresowych.


Na początku chcielibyśmy zadać kilka pytań, dotyczących gminy, w której Pan(i) mieszka.